Συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ιατρική του Ύπνου»

Post Graduate Sleep Medicine Studies

Από την συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ιατρική του Ύπνου» με θέματα «Παραϋπνίες» και «Συγγενές σύνδρομο κεντρικού υποαερισμού»