Συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ιατρική του Ύπνου»

Post Graduate Sleep Medicine Studies

Συμμετοχή στον 7ο κύκλο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Ιατρική του Ύπνου» με θέματα «Σταδιοποίηση ύπνου σε βρέφη και παιδιά» και «Υπνική άπνοια»