Από το 59ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, ομιλία για «Παιδί με αδυναμία βάδισης».

2. 59th Panhellenic Pediatric Conference

Παρουσιάσαμε ένα ενδιαφέρον περιστατικό από την κλινική του Νοσοκομείου «Μητέρα».