Από το 5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Παιδιατρικής Κλινικής Metropolitan Hospital

5th Postgraduate Seminar of the Metropolitan Hospital Pediatric Clinic

που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Εταιρεία Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική στις 09 Οκτωβρίου 2021, «Σημεία ύποπτα για νευρολογικό νόσημα».